mythische figuren

Een mythisch wezen of fabeldier is een fictief iets dat bekend is uit de mythologie of voorkomt in oude verhalen over fabelachtige wezens in verre landen. Dwergen, elfen, goden en reuzen zijn mythische verschijningen en lijken op mensen. Fabeldieren hebben ook menselijke eigenschappen maar lijken meer op dieren. Vaak zijn mytische wezens combinaties van verschillende dieren of hebben zij een onnatuurlijk aantal lichaamsdelen (bv. meerdere koppen) of zijn het net tegenpolen van echte dieren.
login

Webdesign door Artissoft

Crea Stone
Brechtsebaan 702
B-2900 Schoten