Gegoten

2 kinderen wandstuk
buste man/vrouw
sater
waarzegster
mystiek masker
zonnewijzer op sokkel 157 (95kg)
canulle 90x46x46 (80kg)
jongen op rots 70x25x35 (45kg)
engel met beker 77x30 (25kg)
engel met druiventros 77x30 (25kg)
engel met fluit 65x25 (25kg)
engel slapend op bol 60x26 (30kg)

Pages